Language:

AjankohtaistaNordican uutiskirje - joulukuu 2014

tammikuuta 09, 2015
Vuoden 2014 viimeisessä uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa investointien rahoituskanavista, Jäämerta kohti -näyttelyn uusista kutsutaiteilijoista ja Nordican johtokunnan kahden kokouksen päätöksistä. Kiireellisin toimenpide yrityksillä on kuitenkin ilmoittautua Kirkkoniemi-konferenssiin! Elinkeinot & kehitys Nordica toivottaa menestyksekästä vuotta 2015 kaikille inarilaisille yrityksille ja yrittäjille!

KIRKKONIEMI-KONFERENSSI 4.-5.2.2015

Elinkeinot & kehitys Nordica kutsuu inarilaisia yrityksiä mukaan Kirkkoniemi-konferenssiin 4.-5. helmikuuta. Pääteemana on rajat ylittävä yhteistyö pohjoisessa eri aloilla, mm. matkailussa sekä öljy- ja kaasutoiminnassa. Puhujien joukossa ovat Norjan ulkoministeri Børge Brende, Murmanskin kuvernööri Marina Kovtun, Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi ja Lapin kauppakamarin johtaja Timo Rautajoki. Nordica ja Pohjois-Lapin kuntayhtymä järjestävät yhteiskuljetuksen tilaisuuteen sekä tarvittaessa yritysvierailuja ja -tapaamisia. Tapahtuman järjestäjä Kirkenes Næringshage harkitsee suomenkielistä tulkkausta, riippuen suomalaisten osallistuiien määrästä. Kielinä ovat muuten norja, venäjä ja englanti. Ohjelma ja osallistumismaksut löytyvät sivulta http://www.kirkeneskonferansen.no/

Konferenssiin kannattaa ilmoittautua pikaisesti, koska se täyttyy joka vuosi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joka on tällä kertaa 23.1.2014.
Lisätietoja antaa Eila Rimpiläinen, p. 040 562 0620, eila.rimpilainen@inari.fi.


OLETKO INVESTOIMASSA?

Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle (PLL) on myönnetty rahoitus Leader-työhön sisältäen kuntarahan 8 128 000 euroa seitsemäksi vuodeksi ilmoitti PLL:n toiminnanjohtaja Hanna Leena Talvensaari Leaderin Sodankylän toimistosta.

Mikäli inarilaisilla yrityksillä on investointitarvetta, ottakaa reilusti yhteyttä rahoituksen järjestämiseksi ja hankesuunnitelman tekemiseksi Hanna-Leena Talvensaareen, hanna-leena.talvensaari@pll.fi. Yritysten tukiosuus on noin 35 %. Myös kyläyhdistyksille ja muille yhdistyksille tukirahoitusta on haettavissa mm. kylätalojen korjauksiin.

Nordicassa lisätietoa antaa myös kehittämiskoordinaattori Marja Männistöltä. Kalatalousryhmän rahoitus- ja hankeasioita hoitaa Ivalossa Elinkeinotalolla Markku Ahonen. Lue lisää. Juuri päättyneen Katse itään -hankkeen tuloksiin voit tutustua tästä. 


Hakuaika Interreg Pohjoinen -ohjelmaan ja Sapmi-osaohjelmaan alkaa 15.1.2015

Pohjoinen 2014 - 2020 on ensimmäinen pohjoismaisista Interreg-ohjelmista, jonka EU-Komissio on hyväksynyt. Ohjelmassa on kaksi maantieteellistä osa-aluetta; Pohjoinen ja Sápmi ja sen kokonaisbudjetti on noin 76 MEUR sisältäen Ruotsin, Suomen ja Norjan rahoituksen. Kokonais-budjetista noin 39 MEUR tulee EU-Komissiolta.

Ohjelmassa tullaan panostamaan neljään toimintalinjaan: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö sekä Yhteiset työmarkkinat.

Ensimmäinen hakukierros on avoinna 15.tammikuuta- 28.helmikuuta 2015 välisenä aikana. Lue lisää.


"Matkailun merkitys on huomattava Inarin kunnalle", kertoo Inarin matkailututkimus 2012

FT Pekka Kauppila on jälleen päivittänyt Inarin matkailututkimuksen vuoden 2012 tiedoilla. Tutkimuksessa on uutena osiona perusteellisesti kootut verotulovaikutukset, jossa on huomioitu matkailu osana kunnan kokonaisverotuloja. Tutkimuksen yhteenvedon voi tiivistää seuraavasti:

 •  välitön matkailutulo oli 83,6 miljoonaa euroa
 • kokonaismatkailutulo oli 108,7 miljoonaa euroa
 • välitön matkailutyöllisyys oli 547 henkilötyövuotta
 • kokonaismatkailutyöllisyys oli 656 henkilötyövuotta
 • välitön matkailutulo lisääntyi reaalisesti vuodesta 2005 vuoteen 2012 miltei 13 miljoonaa euroa
 • kokonaismatkailutulo lisääntyi vastaavana aikana lähes 17 miljoonaa euroa
 • välitön matkailutyöllisyys kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2012 noin 43 henkilötyövuotta ja kokonaismatkailutyöllisyys yli 50 henkilötyövuotta
 • vuonna 2012 matkailutyöpaikat aikaansaivat Inariin verotulovuotojen (noin 388 000 euroa) jälkeen palkkaverotuloja 2,2-2,6 miljoonaa euroa laskentatavasta riippuen

Matkailun merkitys Inarin elinkeinoelämälle on siis huomattava toimialan tuodessa Inarin aluetalouteen lähes 110 miljoonaan tulovirran ja se saa aikaan miltei 660 henkiötyövuoden työllisyyden.Lähde: Inari.fi -> Nordican johtokunnan kokouspöytäkirja 18.11.2014


Nordican johtokunnan 16.12.2014 pöytäkirjasta
Nordican viimeisin johtokunnan kokous pidettiin 15.12.2014. Kokouspöytäkirjasta poimittua: 
 • Pietarinkadun Oilers -hyväntekeväisyystapahtumassa promoottorina toiminut Ismo Mäkinen esitteli syksyisen tapahtuman tuloksia. Nordica oli tapahtuman osarahoittaja 8000 eurolla.
 • Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Liisa Holmberg esitteli oppilaitoksensa toimintaa tulevia hankeyhteistyökuvioita ajatellen.
 • Johtokunta jatkoi Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n (ISM) ja Kalotin oppimiskeskus-säätiön (Kalottikeskus) kanssa ostopalvelusopimusta vuodelle 2015. ISM:n ostopalvelusopimuksen arvo on 250 000 euroa. Kalottikeskuksen osuus on osuus asiamiehen palkkiosta.
 • Inarin kunnan elinkeinostrategia hyväksyttiin.
 • Elinkeinojohtaja esitteli syksyn aikana tehdyt Uusi Saariselkä -hankkeen sekä Saariselän rinnealueen tonttien myyntiin liittyvät markkinointimateriaalit. Esitteitä ja selvityksiä on saatavana Elinkeinot & kehitys Nordicasta
 • Johtokunta myönsi 440 euron kuntarahoituksen Inarin kalahallia käyttävien kalastajien omavalvonnan koulutushankkeeseen.
 • Johtokunnan seuraava kokous pidetään 3.2.2015 klo 14

 • Lapin liitto on pyytänyt lausuntoa Lapin matkailustrategiasta 2015-2018 sekä Inarin kunnalta että Elinkeinot & kehitys Nordicalta. Johtokunta hyväksyi Nordican tekemän lausunnon.
 • Johtokunta hyväksyi kauppias Antero Ylävaaralta aloitteena tulleen tapahtumien tuottamis- ja markkinointihankeidean jatkovalmisteluun, varasi hankkeeseen omarahoitusosuuden Nordican käyttösuunnitelmaan vuosille 2015-2016 ja antoi valtuudet hankehakemuksen jättämiseen rahoittajalle.
 • Elinkeinot & kehitys Nordican tehtäviin on lisätty vuodesta 2014 eteenpäin Inarin kunnan alueella tapahtuvan henkilöliikenteen koordinointi ja päätöksenteko. Henkilöliikenteen hoitamisesta on vuosittain avoin tarjouskilpailu. Määrärahaa henkilökuljetuksiin vuodelle 2015 on varattu 35 000 euroa. Johtokunta päätti valita tarjouskilpailun pohjalta Inarin kunnan alueen henkilöliikenteen palveluntuottajiksi Ilmari Slant Ky:n ja Nils-Henrik Maggan (reitti 1), Ivalon Taksit Oy:n (reitti 2), Antto Semenojan ja Taksi Seurujärvi Ky:n (reitti 3) sekä Jouni Jomppasen (reitti 4).
 • Ivalon Yrittäjänaiset ry:lle myönnettiin 500 euron avustus Joulumessujen järjestämiseen.
 • Erika Sarivaaran kunnallisista luottamustoimista eroamisen johdosta Inarin kunnanvaltuusto valitsi Sarivaaran tilalle Nordican johtokuntaan Mari Lukkarin (sd.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ritva Savelan


Golden Geopark of Lapland -jäsenhakemus on jätetty

Golden Geopark of Lapland -hanke saavutti 26.11.2014 suurimman virstanpylväänsä tähän asti: Geopark-verkoston jäsenhakemus toimitettiin verkostolle arvioitavaksi! Hakemus löytyy Nordican kotisivuilta. Geoparkin Facebook-sivuilla on myös tietoa hakuprosessista.

Geopark-hakemuksessa tuodaan mm. esille alueen geologisia erikoisuuksia, joista hyvänä esimerkkinä on hakemusten kansikuvassa näkyvät tor-muodostumat Pyhä-Nattasten laella.

Lisätietoa antaa projektipäällikkö Venla Karkola. 


1_Application_web.pdf
2_Annexes_web.pdf
3_B_Geological_Heritage_web.pdf


Jäämerta kohti -näyttelyn kutsutaiteilijat on valittu

Saariselän Siula-talon toisessa kerroksessa oleva Jäämerta kohti -näyttelyä uudistetaan. Näyttelytiloihin on mm. vaihdetty vitriinien sisältöä teemalla "Vuoden 2015 kutsutaiteilija". Nordica on valinnut vuoden 2015 inarilaisiksi kutsutaiteilijoiksi

 • Kikka Laakson Lemmenjoelta (luu- ja sarvikoruja),
 • Tytti Bräysyn Inarista (hopeakoruja),
 • Oda-Liv Koiviston Kaamasesta (luonnonvärein värjättyjä huovutettuja koruja ja -asusteita) ja
 • Heikki Ranttilan Inarista (sarvi- ja luutuotteita, mm. puukkoja).

Kaikki em. taiteilijat ovat kehittäneet oman myyntituotantonsa ja toimivat yrittäjinä alueellamme. Nordica haluaa tuoda näyttelyn avulla tutuksi käsityöyrittäjiemme töitä. Lisäksi näyttelyssä on norjalaisen Juhl´sin upeita hopeakoruja ja puutaidetta Venäjän Petsamosta. Näyttelyssä on esillä myös Sami Duodjin perinteisiä saamenkäsitöitä sekä kullankaivuuseen liittyvää näyttelyesineistöä.


Mapinari.fi -videokilpailun voittajavideoksi äänestettiin Inarin kirkonkylän video

Inariexplorer– hanke päättyy nyt vuoden vaihteessa, mutta hankkeessa tehdyt tuotokset elävät jatkossakin.

Viime kesänä kuvatut 30 kesävideota saivat jatkoa kaamosajan videokuvauksilla Saariselällä. Kaikki videot löydät Mapinari.fi -palvelusta http://mapinari.fi  -> valitse hakutoiminnalla kohta ”extrat”; videot löytyvät valittujen käyntikohteiden tiedoista tai kootusti myös Inarin kunnan kotisivuilta

PARAS MAPINARI-FI -VIDEOKISA

Voittajavideot äänijärjestyksessä:

 1.  Voittajavideo on "Inarin kirkonkylä - Saamelaiskulttuurin keskus". Katso video.
 2. Toinen sija meni videolle "Kultainen jokiseikkailu Ivalojoella". Katso video.
 3. Kolmas sija meni tasapisteillä "Ivalo - Liikenteen ja kaupan keskus"-videolle . Katso video.ja
  3. "Lemmenjoki - Kultainen jokilaakso ja Menesjärvi"-videolle, Katso video.

Kilpailun arvonnassa voittajien nimet löytyy Inarin kunnan kotisivuilta. Mapinari-palveluun voi edelleen syöttää yritystietoja. Rekisteröidy maksuttomaan palveluun: http://www.mapinari.fi/hallinta.
Kuntamarkkinointia varten haetaan uutta sopimuskumppania

Inarin kunnan, Elinkeinot & kehitys Nordican, Kiinteistökehitys Inlike Oy:n ja Saariselkä Oy:n markkinointia ja viestintää varten on käyty tarjouskilpailu mainostoimistopartnerin hankkimiseksi. Uusi yhteistyökumppani valitaan helmikuun alun Nordican johtokunnan kokouksessa.Palauta Laatua luonnosta - Arktiset luonnonvarat -hankkeen yritysrahoitussopimus

Laatua luonnosta -Arktiset luonnonvarat -hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten yritysrahoitussopimukset tulee palauttaaa 12.1.2015 mennessä Nordicaan. Yritysrahoitusosuus on 100-300 euroa per yritys riippuen yrityksen koosta.

Hankkeen toimialoina ovat matkailu, elintarviketuotanto, hyvinvointiala sekä käsityöala Projektin keskeisimmät toimenpiteet ovat verkoston luominen, luonnonvaratuotteiden teemoitus ja tuotekehittäminen, tuotemerkin ja siihen liittyvän toiminnan suunnittelu ja markkinointi. Hankkeen alussa tehdään benchmarking-matka hankeyrityksiä kiinnostavaan keskieurooppalaiseen kohteeseen. 

Ilmoittautumislomakkeet on lähetetty yrityksille sähköpostitse ja  postitse. Jos et ole syystä tai toisesta saanut sähköpostia, pyydä lomake kehittämiskoordinaattori Marja Männistöltä, marja.mannisto@inari.fi

YRITYSSITOUMUS TÄYTETTÄVÄKSI_Luonnonvarat-hanke 2015-2016.pdf
Luonnonvarat.pptx