Language:

AjankohtaistaTyöllistämisen, palkkaamisen ja kouluttamisen tukimuodot Inarin kunnassa 2014

maaliskuuta 20, 2014

INARIN KUNNAN MYÖNTÄMÄ HARKINNANVARAINEN TYÖLLISTÄMISTUKI

 Inarin kunta voi myöntää harkinnanvaraista työllistämistukea palkkatukeen oikeutetun työttömän henkilön työllistämiseen. Tuen määrä on alle 50 -vuotiaalle 300,00 €/kk ja yli 50 -vuotiaalle 400,00 €/kk. Tuki on määrärahasidonnainen ja siihen ovat oikeutettuja kunnan alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja muut vastaavat yhteisöt, jotka voivat toimia työnantajana. Lisäksi tukea voi hakea pienyritykset, jotka työllistävät enintään viisi henkilöä. Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan.

 Harkinnanvaraisen työllistämistuen lisäksi Inarin kunta voi tukea yhdistyksiä ja yrityksiä edelleen sijoitusmallin mukaisesti. Edelleen sijoituksessa Inarin kunta toimii työllistettävän työnantajana ja edelleen sijoittaa työntekijän yritykseen. Inarin kunta maksaa työntekijän palkkakulut ja hallinnon kulut, jotka laskutetaan edelleen sijoituspaikalta työvoimapoliittisten tukien ylittävältä osuudelta.

 Lisätietoa:  Inarin kunta, sosiaalitoimisto, palveluohjaaja Tuula Sarajärvi.

 TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 

Palkkatuki: Työnantaja voi saada TE-toimistosta tietyin edellytyksin tukea palkkauskustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuella työllistetään ensisijaisesti alle 25-vuotiaita nuoria, vajaakuntoisia ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

 Työnantajilta edellytetään pääsääntöisesti sitoutumista palkattavan henkilön osaamisen- ja ammattitaidon kehittämiseen. Palkkatuen määrä on 32,66 - 52,26 euroa /päivä.

 Yhteishankintakoulutus:  Työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-hallinnon kanssa. Työnantaja ja TE-hallinto suunnittelevat ja rahoittavat koulutuksen yhdessä.

 Työnantajan maksuosuus on 20 - 75 % hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Koulutuksen hinta määräytyy tarjouskilpailun perusteella ja vaihtelee koulutusaloittain.

 Lisätiedot: Lapin TE-toimisto, puh. työnhakijat 0295 039 501,työnantajat 0295 039 502, http://toimistot.te-palvelut.fi

 KOLTTALAIN MUKAISET AVUSTUKSET

Kolttalain mukainen käynnistysavustus työntekijän palkkaamiseen Tukeen oikeutettuja ovat koltta-alueella toimivat yritykset - jotka työllistävät yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä lisäksi muita henkilöitä, alkutuotanto mukaan luettuna enintään kolmea vuosityöpaikkaa vastaavasti - joiden osakkaista tai jäsenistä yli puolet on sellaisia henkilöitä, jotka itse tai joiden perheenjäsen osallistuu tuettavaan toimintaan. Erityisestä syystä tukea voidaan myöntää yhteisöille silloinkin, kun osakkaana on muitakin henkilöitä kuin kolttia.

Käynnistysavustusta voidaan myöntää työvoimakustannuksiin yhdeltä, kahdelta tai kolmelta tuotantotoiminnan tai laajennetun tuotantotoiminnan aloittamista seuraavalta käynnistysvuodelta. Vieraille työntekijöille maksetuista hyväksyttävistä palkkakustannuksista käynnistysavustus on 55 % (1. vuosi), 50 % ja 45 % (3. vuosi). Avustuksen maksatus tapahtuu maksettujen palkkojen perusteella.

Tarkemmat ehdot ja lisätiedot: Lapin ELY-keskus/ maaseutu ja energia Seija Nevala, metsänhoitaja p. 040 721 3946  seija.nevala@ely-keskus.fi

 OPPISOPIMUSTUKI – INARIN KUNTA

 Tukea oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen Inarin kunnassa työnantaja voi saada ehtojen täyttyessä tukea oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen 200€/kk. Tuen kokonaiskesto on enintään kaksi vuotta, ja se haetaan Elinkeinot & kehitys Nordicasta. Tarkemmat tiedot sekä hakemus www.nordicainari.fi

Lisätietoja: Elinkeinot & kehitys Nordica, kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, puh. 0400 231 765.

 OPPISOPIMUS – LAPIN OPPISOPIMUSKESKUS

Oppisopimustyönantaja saa koulutuskorvausta työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä. Koulutuskorvauksen määrä sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon koulutusala ja tutkinto sekä opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Perustutkintoa suorittavan opiskelijan koulutuskorvaus on yleensä suurempi kuin lisäkoulutuksessa olevan opiskelijan. Lapin oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvausta 10 - 250 € kuukaudessa. Koulutuskorvaukset maksetaan neljän kuukauden välein väliarvioinnin perusteella.

Yhteystiedot Lapin oppisopimuskeskus, Toripuistikko 5-7, 4. krs, 96200 Rovaniemi, p.020 798 4191,  www.lapinoppisopimus.fi,  info@lapinoppisopimus.fi

Lataa pdf-versio. Yritystukimuotoja Inarin kunnassa2014.pdf